Τι είναι η απεντόμωση

Απεντόμωση είναι η χημική καταπολέμηση των εντόμων που στηρίζεται στη χρήση διαφόρων εντομοκτόνων σκευασμάτων που σκοπό έχουν να θανατώσουν, να παρεμποδίσουν ή να επηρεάσουν τη συμπεριφορά και την εξέλιξη των εντόμων που θεωρούνται εχθροί ή παράσιτα ενός συστήματος.


Τι κάνουμε…


Καταστολή εισβολής εντόμων

Με κατασταλτικούς ψεκασμούς και με εντομοκτόνα ταχείας δράσης διασφαλίζουμε τη δραστική μείωση του πληθυσμού και τον αποτελεσματικό έλεγχό τους.

Καταπολέμηση των εντόμων και των εστιών τους.

Aπώθηση των επιβλαβών για τη δημόσια υγεία εντόμων (ιπταμένων και ερπόντων) από Ιδιωτικούς, Επαγγελματικούς και Δημόσιους χώρους.

 

Πρόληψη εισβολής εντόμων

Με υπολειμματικούς ψεκασμούς, εμβολιασμό με gel, κολλητικές παγίδες και εντομοπαγίδες διασφαλίζουμε τον αποτελεσματικό έλεγχο του πληθυσμού τους.

 

Όλα τα εντομοκτόνα που χρησιμοποιούμε:

-  Είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης

-  Είναι ασφαλή για τον άνθρωπο και τα κατοικίδια

-  Δε λεκιάζουν

-  Δε διαβρώνουν τις ψεκασμένες επιφάνειες

    

Μετά από κάθε εφαρμογή:

Χορηγούμε  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ απεντομωσης, για κάθε υγειονομικό έλεγχο.

 

Πως γίνεται…

Χημικές εφαρμογές

Εφαρμογή gel

Η εφαρμογή απεντόμωσης με χρήση gel εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση διαφόρων ειδών κατσαρίδας και κυρίως της γερμανικής κατσαρίδας B. germanica καθώς και για την αντιμετώπιση διαφόρων ειδών μυρμηγκιών. Το gel δρα ως εντομοκτόνο στομάχου και διαθέτει τροφελκυστικές ουσίες για την προσέλκυση των εντόμων. Η χρήση gel αποτελεί μια ασφαλή εφαρμογή απεντόμωσης για τους εφαρμοστές, τους χρήστες των χώρων και το περιβάλλον λόγω της εντοπισμένης και μικρής έκτασης εφαρμογής.

· Χρήση gel για κατσαρίδες

· Χρήση gel για μυρμήγκια


Ψεκασμός με εντομοκτόνα επαφής

Ο ψεκασμός με εντομοκτόνα επαφής πραγματοποιείται για την αντιμετώπιση βαδιστικών ή ιπτάμενων εντόμων και συνίσταται στην ομοιόμορφη διαβροχή των επιφανειών με διάλυμα εντομοκτόνου σκευάσματος.

· Ψεκασμός με ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης

 · Υπολειμματικός ψεκασμός με ψεκαστήρα υψηλής πίεσης

 · Νεφελοψεκασμός με θερμό ή ψυχρό εκνεφωτή (fogging)

 · Εφαρμογή Απεντόμωσης με καπνογόνο

  

Απεντόμωση με Υποκαπνισμό (fumigation)

Ο υποκαπνισμός είναι μια χημική μέθοδος καταπολέμησης εντόμων και τρωκτικών η οποία βασίζεται στη χρήση ισχυρών τοξικών ουσιών που δρουν ασφυκτικά υπό μορφή αερίου.

Υποκαπνιστικά μέσα (fumigants)

Η φωσφίνη είναι ένα εγκεκριμένο υποκαπνιστικό που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά και φέρει έγκριση για καταπολέμηση εντόμων αποθηκευμένων προϊόντων, ξυλοφάγων εντόμων και τρωκτικών. Τα σκευάσματα φωσφίνης πωλούνται σε στερεά μορφή από την οποία με την επίδραση της ατμοσφαιρικής υγρασίας της ατμόσφαιρας εκλύεται η φωσφίνη (PH3) που είναι σε αέρια μορφή. Στην αέρια μορφή της αποτελεί ένα ισχυρότατο, πολύ διεισδυτικό δηλητήριο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μη εκλεκτικό τρωκτικοκτόνο και εντομοκτόνο δρώντας σε όλα τα βιολογικά στάδια τουεντόμου. Στην ελληνική αγορά κυκλοφορούν δύο σκευάσματα φωσφίνης, το φωσφορούχο μαγνήσιο και το φωσφορούχο αργίλιο, σε διάφορες συσκευασίες και τυποποιήσεις. Η πιο σημαντική διαφοροποίηση στην τυποποίηση των σκευασμάτων φωσφίνης πέραν της αρχικής δραστικής, αφορά στην ενθυλακισμένη (κλειστή) ή γυμνή μορφή του σκευάσματος. Η διαφοροποίηση στην τυποποίηση του φωσφινούχου σκευάσματος αποτελεί σημαντικό κριτήριο στην επιλογή σκευάσματος καθώς με την κλειστή μορφή επιτυγχάνεται γρήγορη και εύκολη απομάκρυνση των υπολειμμάτων.

 

Είδη εφαρμογών υποκαπνισμού

· Υποκαπνισμός με φωσφίνη για την απεντόμωση συσκευασμένων αποθηκευμένων προϊόντων εντός αποθηκευτικού χώρου.

· Υποκαπνισμός με φωσφίνη για την απεντόμωση χύδην προϊόντων εντός οριζόντιων αποθηκών.

· Υποκαπνισμός με φωσφίνη για την απεντόμωση χύδην προϊόντων εντός σιλό.

  

Μη Χημικές Εφαρμογές

 Η Απεντόμωση μπορεί να γίνει και χωρίς την χρήση χημικών σκευασμάτων. Ειδικά τα τελευταία χρόνια με την διάδοση των βιολογικών προϊόντων οι μη χημικές μέθοδοι έχουν γίνει περισσότερο γνωστές και διαδεδομένες.

 

Απεντόμωση χωρίς φάρμακα σε προϊόντα και τρόφιμα

Τροποποιημένη ή ελεγχόμενη ατμόσφαιρα

Τροποποιημένη ατμόσφαιρα επιτυγχάνουμε μέσα σε μια συσκευασία όταν αφαιρούμε τον αέρα (vacuum) ή όταν προσθέτουμε άζωτο ή άλλο αέριο που και στην ουσία μειώνουμε το οξυγόνο. Σε περιβάλλον με χαμηλό οξυγόνο, τα έντομα δεν μπορούν να επιβιώσουν. Η τροποποιημένη ατμόσφαιρα συνήθως εφαρμόζεται σε συσκευασίες.

Η ελεγχόμενη ατμόσφαιρα έχει την διαφορά ότι αφού τροποποιηθεί η ατμόσφαιρα, στη συνέχεια παρακολουθείται και ελέγχεται ότι η ατμόσφαιρα παραμένει τροποποιημένη (διαφορετική πίεση) για όσο χρόνο απαιτείται για την θανάτωση των εντόμων.

Ελεγχόμενη ατμόσφαιρα Αζώτου: σε αεροστεγείς θαλάμους ή σιλό γίνεται προσθήκη αζώτου ώστε η συγκέντρωση του οξυγόνου να πέσει κάτω από το 1%. Η θερμοκρασία του προϊόντος ρυθμίζεται μεταξύ 25 και 40ºC και όλα τα στάδια των εντόμων πεθαίνουν σε 4-10 μέρες (η διάρκεια εξαρτάται από το είδος του εντόμου). Στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί θάλαμοι αζώτου ενώ εφαρμογές ελεγχόμενης ατμόσφαιρας αζώτου γίνονται και σε σιλό.

Ελεγχόμενη ατμόσφαιρα CO2: σε αεροστεγείς θαλάμους που αντέχουν υψηλές πιέσεις γίνεται απεντόμωση με χρήση CO2 100% και πίεσης 20 bar. Σε αυτές τις συνθήκες 3 ώρες είναι αρκετές για θανάτωση όλων των σταδίων των εντόμων.

Απεντόμωση σε χαμηλή θερμοκρασία: Γενικά, με κάποιες εξαιρέσεις (το στάδιο του αυγού για μερικά είδη), η έκθεση για 25 ώρες στους -18οC προκαλεί τη θανάτωση όλων των σταδίων των εντόμων και ακάρεων, για όλα τα συνήθη είδη.

 

Απεντόμωση χωρίς φάρμακα σε χώρους

Φυσικές πυρεθρίνες

Σκοτώνουν τα τέλεια έντομα αλλά όχι τα άλλα στάδια γίνονται με ψεκασμό με.

Γη διατόμων

Αυτό είναι ένα υλικό σαν σκόνη το οποίο προσκολλάται στο σώμα των εντόμων και τα σκοτώνει με μηχανικό τρόπο (αφυδάτωση).

Θερμική απεντόμωση

Μια μέθοδος με μεγάλη αποδοχή την τελευταία δεκαετία σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα. Στην μέθοδο αυτή ανεβαίνει η θερμοκρασία στους χώρους στους 50οC και τα έντομα  θανατώνονται. Η εφαρμογή διαρκεί 24-48 ώρες και σκοτώνει όλα τα στάδια των εντόμων. Η θερμική απεντόμωση αποτελεί την απόλυτα ενδεδειγμένη μέθοδο για βιομηχανίες όπως αλευρόμυλοι, βιομηχανίες ξηρών καρπών, ζυμαρικών, παιδικών τροφών, καπνού και άλλες στις οποίες αναπτύσσονται έντομα αποθηκών.

Κυριότερα έντομα στόχοι:

Κατσαριδα Φρεατιων

Κατσαριδα Φρεατιων

Διαβάστε περισσότερα
Κατσαριδα κουζινας (ψιλη ή γερμανικη)

Κατσαριδα κουζινας (ψιλη ή γερμανικη)

Διαβάστε περισσότερα
Σαρακι Ξυλου

Σαρακι Ξυλου

Διαβάστε περισσότερα
Ακαρεα Σκονης

Ακαρεα Σκονης

Διαβάστε περισσότερα
Drosophila (Μικρη Μυγα Κρασιου ή Φρουτων)

Drosophila (Μικρη Μυγα Κρασιου ή Φρουτων)

Διαβάστε περισσότερα
Μυριοποδα & Σαρανταποδαρουσες

Μυριοποδα & Σαρανταποδαρουσες

Διαβάστε περισσότερα
Σκαθαρια του αγρου

Σκαθαρια του αγρου

Διαβάστε περισσότερα
Εντομα αποθηκευμενων προϊοντων και τροφιμων

Εντομα αποθηκευμενων προϊοντων και τροφιμων

Διαβάστε περισσότερα

Τι μπορείτε να αναμένετε

  • Αποτελεσματικότητα
  • Ασφάλεια
  • Ταχύτητα
  • Γραμματειακή υποστήριξη

Οι δεξιότητες μας

Συνεχής εκπαιδεύση προσωπικού στις τελευταίες τεχνολογίες διαχείρισης παρασίτων

Γνώμες Πελατών

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ

 

Μανώλης Κ., 2015-10-12
περισσότερα