pest management

Πως αντιμετωπίζουμε τα παράσιτα

Ο τρόπος με τον οποίο εκτελούνται οι εργασίες απεντόμωσης-μυοκτονίας έχει αλλάξει δραστικά τα τελευταία χρόνια. Η χρήση χημικών σκευασμάτων θεωρούνταν τα παλαιότερα χρόνια, ως η μοναδική και αποκλειστική πρακτική αντιμετώπισης των ζωικών παρασίτων.
Ωστόσο, από τη δεκαετία του 1960 στην Αμερική ξεκίνησε μια ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις επιπτώσεις των χημικών στο περιβάλλον. Επίσης, την ίδια εποχή δημοσιεύτηκαν και οι πρώτες μελέτες για την ανθεκτικότητα ορισμένων ειδών ζωικών παρασίτων σε συγκεκριμένα παρασιτοκτόνα. Έτσι γεννήθηκε η ανάγκη εύρεσης μεθόδων αντιμετώπισης των παρασίτων η οποία δεν θα βασίζεται αποκλειστικά στη χρήση χημικών σκευασμάτων.
Εκτός από την ανάγκη της αγοράς και η νομοθεσία απαιτεί η διαχείριση των παρασίτων να γίνεται ως διαδικασία (Καν.(ΕΚ) 852/04 παρ ΙΧ σημ.4).

 

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων – IPM
(Integrated Pest Management)

Αν θέλαμε να δώσουμε ένα ορισμό, θα λέγαμε ότι είναι η διαδικασία επίλυσης παρασιτολογικών προβλημάτων συλλέγοντας και καταγράφοντας όλα τα ευρήματα και τις πληροφορίες, έτσι ώστε να σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα ελέγχου το οποίο αφενός μεν θα έχει τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα με τη μικρότερη αρνητική επίδραση στους ανθρώπους και το περιβάλλον, αφετέρου δε θα λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που θα προλαμβάνουν επανεμφάνιση της προσβολής.
Οι βασικές αρχές που πρέπει να εκπληρώνει ένα πρόγραμμα IPM είναι:

➢ Εκπαίδευση και πλήρη γνώση των αναγκών του πελάτη.
➢ Ανάλυση της προσβολής (είδος παρασίτου, στάδιο βιολογικού κύκλου, μέγεθος προσβολής, χώρος προσβολής, κατάσταση κτηριακών εγκαταστάσεων, περιβάλλον χώρος κ.λ.π.).
➢ Λήψη βραχυπρόθεσμων διορθωτικών ενεργειών (περιορισμένη και επιλεκτική χρήση
παρασιτοκτόνων).
➢ Λήψη μακροπρόθεσμων προληπτικών ενεργειών (παρακολούθηση του πληθυσμού με παγίδες και φερομόνες, μόνωση και κλείσιμο των εισόδων των παρασίτων, πρόγραμμα καθαρισμού των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων κ.λπ.).
➢ Έλεγχος, καταγραφή και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος και της
αποτελεσματικότητας των επί μέρους μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν.
➢ Επανέλεγχος όλου του προγράμματος μαζί με τον πελάτη.

 

Διαφορές Αντιμετώπισης Παρασίτων & Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παρασίτων (IPM)

Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται ενδεικτικά, κάποιες βασικές διαφορές μεταξύ ενός κλασικού προγράμματος αντιμετώπισης παρασίτων και ενός προγράμματος IPM.
 

  XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ   Αντιμετώπιση (Pest Control)   Διαχείριση (ΙΡΜ) 
  Στρατηγική Σχεδιασμού   Κατασταλτική   Προληπτική
  Εκπαίδευση Πελάτη   Ελάχιστη   Εκτεταμένη
  Έλεγχος και 
  Παρακολούθηση
  Ελάχιστη    Εκτεταμένη
  Εφαρμογή Παρασιτοκτόνων   Σε κάθε επέμβαση   Όταν απαιτείται
  Απεντομώσεις   Ψεκασμοί, Fogging   Τζελ, φερομόνες, UV
  Μυοκτονία   Χρήση Μυοκτόνων   Χρήση Παγίδων Ακόμη και μια απλή απεντόμωση σε ένα σπίτι πρέπει να ξεκινάει με ανάλυση επικινδυνότητας (ποιό έντομο μας απασχολεί, σε ποιούς χώρους αναμένω να το βρω, έχει μωρά και ζώα στο σπίτι αυτό; κ.λ.π.), συνοδεύεται από προσεκτική εφαρμογή, σχετικό πιστοποιητικό και διορθωτική ενέργεια (επανάληψη) αν υπάρξει αστοχία.

 


Αντιμετώπιση παρασίτων σε χώρους με βιολογικά τρόφιμα

Στην περίπτωση της διενέργειας απεντόμωσης και μυοκτονίας σε βιολογικά προϊόντα, οι διαδικασίες είναι παρόμοιες, με τη διαφορά ότι οι μέθοδοι και τα σκευάσματα που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν είναι ιδιαίτερα περιορισμένα, σε σχέση με την αντιμετώπιση παρασίτων σε χώρους με συμβατικά τρόφιμα. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των βιολογικών προϊόντων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνθετικά πυρεθροειδή αλλά μόνο φυσικό πύρεθρο. Αντίστοιχα, δεν χρησιμοποιούνται τα κλασσικά νευροτοξικά εντομοκτόνα αλλά έτερα σκευάσματα, όπως η γη διατόμων, ενώ μπορούν να εφαρμοστούν και ελεγχόμενες ή τροποποιημένες ατμόσφαιρες, ακραίες θερμοκρασίες κ.ά. Όσον αφορά την παρακολούθηση, στα βιολογικά προϊόντα οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι οι ίδιες όπως και παραπάνω.

Συνοψίζοντας, σε εγκαταστάσεις με βιολογικά τρόφιμα προτείνονται οι παρακάτω μέθοδοι:

 

1. Παρακολούθηση δραστηριότητας τρωκτικών: παγίδες σύλληψης τρωκτικών.
2. Παρακολούθηση δραστηριότητας εντόμων: UV με κολλητικές επιφάνειες, φερομονικές παγίδες, mating disruption, mass trapping.
3. Μυοκτονία: παγίδες σύλληψης τρωκτικών, CO2, τροποποιημένη ατμόσφαιρα, θερμική εφαρμογή.
4. Εντομοκτονία: φυσικό πύρεθρο, γη διατόμων, ελεγχόμενη ατμόσφαιρα, CO2, vacuum, θερμική απεντόμωση.
  

Κατσαριδα Φρεατιων

American Cockroach

Read more
Κατσαριδα κουζινας (ψιλη ή γερμανικη)

German Cockroaches

Read more
Ποντικος Φρεατιων

Sewer rat – Brown rat (Rattus norvegicus)

Read more
Αρουραιος της στεγης

Roof rat – Black rat (Rattus rattus)

Read more
Οικιακος ποντικος

House Mouse (Mus musculus)

Read more
Σαρακι Ξυλου

Woodworm

Read more
Τερμιτες

Termites

Read more
Ψυλλος

Flea

Read more
Ψαρακι

Silverfish

Read more
Μυγα

Fly

Read more
Μυρμηγκια

Ants

Read more
Κοριος

Bed Bugs

Read more
Σκορπιος

Scorpions

Read more
Αραχνες

Spiders

Read more
Ακαρεα Σκονης

Dust Mites

Read more
Κουνουπι

Mosquito

Read more
Σκνιπα

Gnat

Read more
Drosophila (Μικρη Μυγα Κρασιου ή Φρουτων)

Drosophila

Read more
Σφηκες

Wasps

Read more
Καμπια του πευκου (Πυτιοκαμπη)

Thaumatopoea Pityocampa

Read more
Μυριοποδα & Σαρανταποδαρουσες

Centipede

Read more

What you can expect

  • Effectiveness
  • Protection
  • Celerity
  • Secretarial support

Our skills

Continuous training of staff in the latest pest management technologies

Testimonials

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ

 

Μανώλης Κ., 2015-10-12
read more